Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Υπόμνημα προς Περιφέρεια


Προς Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης Ηπείρου
Κοιν. Προϊστάμενο Δ.Ε. Ιωαννίνων
Προϊστάμενο Π.Ε. Ιωαννίνων
ΠΥΣΔΕ Ιωαννίνων
ΕΛΜΕ Ιωαννίνων
Σχολικές μονάδες Δ.Ε. Ιωαννίνων
Συνήγορο του Πολίτη
Τμήμα Προσωπικού ΥΠΔΒΜΘ
57/1-10-2011
Ιωάννινα, 1 Οκτωβρίου 2011
Θέμα: « Κατάργηση 2ης Ξένης Γλώσσας από το ωρολόγιο πρόγραμμα επικράτειας»
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Αξιότιμη κα Διευθύντρια
της Περιφερειακής Δ/νσης Π & Β Εκπ/σης Ηπείρου,
Ο κλάδος μας έχει προβληματιστεί πολύ από τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με το Νόμο 1566/85 (ΦΕΚ Α’ 167) και την Υ.Α. 105954/Γ2/03-09-2009.(ΦΕΚ 1890, τ. Β΄ 4-09-2009), προβλέπονται 13 γνωστικά αντικείμενα και 7 ώρες μαθημάτων καθημερινά για όλα τα σχολεία της επικράτειας. Ξαφνικά και εκ του μη όντος, προκύπτει το ζήτημα μη διδασκαλίας ενός εκ των γνωστικών αντικειμένων, συγκεκριμένα της 2ης Ξένης Γλώσσας, έπειτα από παρερμηνεία της Υ.Α 71103/Γ2/24-06-2011, σε τοπικό επίπεδο.
Ο Νόμος εξακολουθεί να ισχύει απρόσκοπτα σε ολόκληρη την επικράτεια, προνοώντας απολυτήρια ισότιμα για όλους τους μαθητές της χώρας και όχι απολυτήρια δύο κατηγοριών (επαρχίας και μεγάλων αστικών κέντρων).
Κατά συνέπεια, σε περιοχή με ιδιαιτερότητες γεωγραφικές, κρίνουμε αβάσιμη και άδικη για τους μαθητές την κατάργηση του γνωστικού αντικειμένου της 2ης Ξένης Γλώσσας και ζητάμε επανεξέταση του ζητήματος με τη δέουσα προσοχή.
Με εκτίμηση,
Τομέας Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ηπείρου
Ελληνο-Γαλλικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου