Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Ενημερωτικός οδηγός για σπουδές στη Γαλλία

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών έχει εκδώσει ένα φυλλάδιο για τις σπουδές στη Γαλλία.
Στο συγκεκριμένο ενημερωτικό οδηγό υπάρχουν πληροφορίες για το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα (τίτλοι σπουδών, διδακτορικές σπουδές, Πανεπιστήμια, υποτροφίες,..) καθώς και για τη ζωή στη Γαλλία (στέγη, εργασία-ασφάλιση,..).
Κάθε ενότητα παραπέμπει σε συγκεκριμένους ιστότοπους με αναλυτικές πληροφορίες. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων : http://piro.uoi.gr/Studies%20France.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου